vŕbové živé a suché stavby, ploty

originálny doplnok Vašej záhrady…

vŕbové stavby rozdelujeme na živé a suché stavby a ploty, samozrejme je možná aj kombinácia uvedeného 🙂

živá vŕbová stavba, živý vŕbový plot?

 • výsadbou živých vŕbových prútov, vytvorený originálny funkčný, alebo hrací prvok (altánok, slnečná clona, teepee, bludisko, stan, igloo, plot…) vo Vašej záhrade,škôlke, detskom ihrisku, škole, parku
 • živé vŕbové prúty môžu byť zviazané, zapletené, alebo rôzne prehnuté, pracujeme s dĺžkou prúta do cca 5,5b.m, vlastný sadbový materiál
 • má minimálne pôžiadavky na stanovište, vyhovujúce sú slnečné polohy, vodný režim zabezpečujeme hlavne po výsadbe polievaním a mulčovaním: piesok,praný štrk, kôra, slama, seno
 •  výhodou živého vŕbového plotu je dosiahnutie potrebnej výšky, ihneď po jeho  výsadbe 🙂 , nepotrebuje stavebné povolenie
 • si vyžaduje minimálnu starostlivosť v podobe rezu, olamovania výhonov, podrobný plán údržby obdržíte s Vašou stavbou
 • najlepšie obdobie pre dokonalú ujatelnosť prútov a výsadbu: X. – III. 
 • počas vegetačného obdobia III. – VIII. rastie, je olistená – už začiatok IV., poskytuje príjemný tieň, vytvára harmonické podmieny pre oddych
 • nachádza uplatnenie ako živá vŕbová meliorácia na spevňovanie brehov vodných tokov, svahov, násypov

suché vŕbové stavby

 • prútené vŕbové panely, ploty, paravány pri bazén…
 • nový vzhľad pletivového oplotenia a balkónu, pohľadová clona, ochrana pred vetrom, slnkom (montáž na terasy, altánky), paraván pri pieskovisku….
 • ručne  pletený z vŕbového prútia (salix viminalis, americana, bez povrchovej úpravy),
 •  inštalácia na  pletivové, kovové, drevené a iné ploty, alebo samostatne do priestoru,
 • pri montáži sa využívajú stĺpiky oplotenia, vodiace napínacie drôty a iné konštrukcie,
 • inštalácia na plot pomocou viazacieho drôtu alebo plastových sťahujúcich pások,
 • životnosť panelu 5 – 10 rokov, podľa typu ošetrenia a  údržby
 • prútené obruby zvýšených záhonov, chodníkov. kompostéry
 • pletené z pevných vŕbových, lieskových prútov, využíva sa samostatne, alebo ako kryt nevzhladných betónových plotov, plastových kompostérov, nádrží na vodu
 • okrúhle a oválne tvary dodáme hotové v jednom kuse, hranaté tvary po častiach,
 • výplet jednoduchý, alebo šachovnicový (vŕba, lieska), stĺpiky (vŕba, agát min.Ø3cm),
 • jednoduchá údržba: bez údržby,  alebo náter ľanovou fermežou, prírodným olejom

 

 

 • venujeme sa návrhu, realizácii, údržbe, rekonštrukcii už zrealizovaných, alebo poškodených živých vŕbových stavieb
 • zakladanie  a výsadba vŕbových prútnic z vlastného sadbového materiálu
 • ak máte nápad, predstavu o Vášej živej stavbe, plote, kontaktujte nás, minimálne Vám poradíme,alebo pomôžeme zrelizovať .

tešíme sa na spoluprácu

, na stránke priebežne pracujeme, ďakujeme za návštevu 🙂

zemné,výkopové, búracie práce,terénne úpravy,čistenie pozemku

zemné, výkopové, búracie práce, terénne úpravy, čistenie pozemku

neodmysliteľne patria k  väčšine realizácii, rekonštrukcii stavby, záhrady.  Po obhliadke Vašej stavby, záhrady, Vám navrhneme optimálnu kombináciu stavebnej techniky vhodnú pre Vašu realizáciu.

pracujeme s profesionálnymi stavebnými strojmi, vhodnými pre veľké a malé priestory

 • báger zn. JCB3x, Venier 1,33vf, Kubota – pásový
 • teleskopický nakladač Manitou
 • traktor zn. John Deer, Kubota
 • vyklápač Tatra, Liaz, Iveco
 • kontajner Iveco

hlinený dom – búracie práce – zvýšený záhon, kompost

ak máte hlinenú stavbu, ktorá je v havarijnom stave, staticky porušená, potrebujete ju zbúrať, pomôžeme Vám ju zrecyklovať, ďalej používať, premeniť na kompost, zvýšený záhon, modeláciu terénu, hlinenú omietku, podlahu, alebo veľmi úrodnú zeminu do Vašej, alebo kamarátovej záhrady + bonus, predídete zvýšeným výdavkom za odvoz sute

báger Venieri 1,33vf alebo Kubota – pásový, vhodný do malých, úzkych priestorov, šírka 1,6m, výška 2,4m

 • odvodňovanie pozemkov, výkopy bazénov, jazierok, septikov,
 • výkop pre vodovod. a kanal. prípojky, základov domov, oplotení,
 • obsyp základov, septikov, úprava, svahovanie terénov,
 • vŕtanie jám na stĺpy oplotenia
 • búracie práce, zemné,výkopové, terénne úpravy, čistenie pozemku
 • podkopová lyžica: 30, 60 + svahovacia 100cm, palet. vidly
 • rozvoz a úprava podkladových vrstiev zo štrku, kameniva, piesku

 

 

tešíme sa na spoluprácu

, na stránke priebežne pracujeme, ďakujeme za návštevu 🙂

vegetačná „zelená“ strecha

vegetačná „zelená“ strecha -funkcia a skladba vrstiev (schématicky)

 • hydroizolačná vrstva odolná voči prerastaniu rastlín podľa normy FLL – niektorú z typov tzv. jazierkových fólií (PVC, polyetylénová alebo kaučuková EPDM), bitumenové pásy – tvorí podkladovú vrstvu
 • ochranná vrstva pre hrydroizoláciu  –  geotextília, prípadne staré textílie (koberce, závesy a pod.) – 2
 • drenážna vrstva – štrk odľahčený keramzitom, pemzou alebo nopová fólia – 3
 • filtračná vrstva – zamedzuje prepadnutiu substrátu do drenážnej vstvy – 4
 • substrát – zmes záhradnej zeminy a piesku, prípadne odľahčená listovkou – 5
 • vegetácia – rastliny – sukulenty, xerofyty a oreofyty – suchomilné plazivé rýchlo sa rozrastajúce, hlavne druhy rodu Sedum sp., napr. S. album, S. reflexum, S. spurium a iné, ďalej sem patria druhy rodu Sempervivum sp., tzv. „Skalné ruže“,
  Thymus  serphyllum (materina dúška), Allium montanum, Allium flavum, Iris pumila,Carex humilis,Festuca punctoria, Poa compressa, osivá divých kvetov, pôvodné druhy suchomilných rastlín, atď.

extenzívna vegetačná strecha

vyznačuje sa svojou bezúdržbovosťou. Hrúbka substrátu sa pohybuje od 5 – 25cm a zaťaženie od 60 – 300 kg/m2. Vhodnými rastlinami pre extenzívne zelené strechy sú rastliny rozrastajúce sa do šírky, ktoré znesú extrémne podmienky striedania tepla, sucha a mrazu,tzv. sukulenty,xerofyty a oreofyty. Tento typ strechy nie je potrebné hnojiť, zavlažovať, kosiť . Plní hlavne termoregulačnú funkciu, nevyužívajú sa na frekventovaný pohyb a pobyt. Najnenáročnejšie na údržbu a statiku sú  pultové extenzívne strechy, kde sa hrúbka substrátu pohybuje od 3 do 10 cm.

intenzívna vegetačná strecha

pri intenzívnej vegetačnej streche je hrúbka substrátu od 25 cm a zaťaženie sa pohybuje až do 1 000 kg/m2. Skladba strechy je vhodná pre plochy, ktoré majú poskytovať estetický a pohybový zážitok a samozrejme lepšiu izoláciu. Na tento typ vegetačnej strechy je možné vysádzať trávnaté koberce, rôzne druhy trvaliek, kríky a dokonca menšie stromy. S intenzívnou skladbou si môžete na streche vybudovať krásnu záhradu. Tento typ vegetačnej strechy si vyžaduje nie len masívnu a staticky odolnú konštrukciu, ale tiež zavlažovanie a údržbu.

 

 

dodávame lokálne pestovaný sadbový živý materiál od nášho domáceho záhradníckeho tímu pestovateľov.

poradenstvo a inštalácia

máme odborné a praktické znalosti v oblasti návrhu a realizácie vegetačných striech. Na základe obhliadky Vašej stavby, Vám vieme zhotoviť cenovú ponuku pre inštaláciu vegetačnej strechy od návrhu a realizácie hydroizolácie (EPDM, bitumen, bentonit) až po výsadbu v rámci Vašich možností. Ponúkame samozrejme aj konzultačné služby pri Vašich projektoch.

realizácia a inštalácia komponentov vegetačnej strechy

Ak by ste chceli, aby sme vám poskytli cenovú ponuku pre úplnú realizáciu Vašej vegetačnej „zelenej” strechy, pošlite nám prosím kópiu Vášho kompletného strešného plánu, spolu s umiestnením nehnuteľnosti a približným časovým plánom realizácie. Na základe týchto podkladov Vám zašleme predbežnú nezáväznú CP. Konkrétne CP vieme vypracovať iba na základe obhliadky Vašej stavby a naštudovaní si projektu – statika.

tešíme sa na spoluprácu

 , na stránke priebežne pracujeme, ďakujeme za návštevu 🙂

vegetačná koreňová čistiareň OV

ako pracuje vegetačná koreňová ČOV(vkČOV), alebo „koreňovka”?

z 2 alebo 3-komorového septiku, alebo zo štrbinovej sedimentačnej nádrži (I.stupeň čistenia OV, zachytenie pevného odpadu), vteká predčistená voda (šedá voda) nátokovým potrubím do koreňového filtračného pola (k.f.p. – navrhnutá a vytvorená mokraď v ktorej začnú prebiehať samočistiace procesy – podobne ako v prírode) v ktorom je spádovaním dna k.f.p. zabezpečený gravitačný prietok čistenej šedej vody napr. z domácností .
Samotné čistiace procesy zabezpečujú baktérie, ktoré sú uchytené na povrchu kameniva – výplni k.f.p. . Tieto baktérie môžete pozorovať napr. na kameňoch v bystrinách. Pre život baktérií je potrebný kyslík – aeróbne čistenie (v niektorých prípadoch naopak – anaeróbne čistenie), ktorý nám zabezpečujú rastliny mokradí (rákos, pálka, žltý kosatec, vrbica…) vysadené v jemnom pranom kamenive. Rastliny samozrejme na tvorbu biomasy spotrebujú z čistenej vody živiny, v zime plnia tepelno izolačnú funkciu. Prečistená voda odteká z kfp do regulačnej šachty, z ktorej je odvádzaná na ďalšie dočistenie(ak je potrebné), alebo použitie v záhrade, domácnosti …

 • pre EO¹/ekv. osoby počítame účinnú plochu 3-4m², napr. pre 4EO¹ je potrebná celková plocha pre realizáciu koreňovky cca 25m²(septik, koreňový filter – pole, regulačná šachta, manipulačný a údržbový priestor)
 • pracuje bez elektriny, nepáchne, minimálna údržba, dlhá životnosť
 • nieje potrebný stály prítok vody – vhodná pre domácnosti, chaty
 • vyčistenú vodu môžete ďalej využiť pre domácnosť (WC, práčka),jazero, závlahy, úspora prevádzkových nákladov
 • funkčný, estetický, ekologický prvok Vašej záhrady
 • využitie lokálnych zdrojov materiálu, svojpomocnej výstavby
 • viac info norma STN 75 6402 – pre objekty,  STN 75 6401 nad 500 EO¹
 • dodávame inštalačný a hydroizolačný materiál

každá vkčov je svojim spôsobom originál, radi Vám poskytneme návrh, rozpočet stavby, CP na realizáciu, konzultácie, poradenstvo pri svojpomocnej výstavbe

 

 

užitočné odkazy k téme VKČOV 

 

tešíme sa na spoluprácu

, na stránke priebežne pracujeme, ďakujeme za návštevu 🙂

Ateliér Verbena

projektová činnosť v záhradnej a krajinnej architektúre – Ateliér Verbena

projektovo inžinierska činnosť

štúdia a vykonávací projekt môže byť vyhotovený / spracovaný komplexne, alebo rozdelený na etapy, podľa priania investora 

konzultácia u Vás a obhliadka Vášho riešeného pozemku je predpokladom k vytvoreniu si čo najpresnejšieho obrazu o riešenom území, je relevantným podkladom pri tvorbe funkčno – priestorovej štúdie. Konzultačná hodina slúži k oboznámeniu sa s Vašimi požiadavkami a predstavami o užívaní daného priestoru, v prípade potreby aj k zameraniu pozemku, inventarizácii súčastného stavu. Konzultačná hodina je spoplatnená 30,- €/hodina. V prípade projektových prác, alebo realizácie diela našou firmou bude odpočítaná z výslednej sumy týchto prác. Doprava na obhliadku Vášho pozemku je spoplatnená nevratnou čiastkou 0,45 €/km, najoptimálnejšia trasa z Červený Hrádok, okr. ZM, k Vám a späť.

štúdia vždy predchádza vykonávaciemu projektu. Táto etapa tvorby projektu je najdôležitejšia, čo sa týka funkčnosti navrhovaného diela. V niektorých výnimočných prípadoch postačuje na realizáciu Vašich predstáv. Štúdia je cenovo dostupné vyriešenie funkčo-priestorových vzťahov – praktické, funkčné, samozrejme estetické prepojenie všetkých súčasných a navrhovaných prvkov stavebnej a záhradnej architektúry na Vašom pozemku. Zahŕňa vymedzenie plôch zelene ( trávnik, lúka, trvalkové záhony, kostrové a doplnkové dreviny, živé ploty, biotopy …)  a dispozičný návrh umiestnenia prvkov drobnej  a stavebnej architektúry (chodníky, altánky, prístrešky, ohniská, lavice, vyvýšené, produkčné, trvalkové záhony, jazero, stavby… ). Pri ďalšej konzultácii sa predkladajú klientovi dva návrhy a po úpravách sa odovzdá jedno komplexné riešenie spravidla pri tretej konzultácii. Časovo trvá tento proces plánovania cca  3 – x dní ( v závislosti od náročnosti riešenia, reliéfu, rozlohy pozemku, vyhotovenia a dostupnosti podkladových mat. … ). Cena za projektovú činnosť – štúdia je 15€/hod., výsledná cena sa odvíja od náročnosti očakávaného riešenia Vášho pozemku. 

vykonávací projekt je detailné rozpracovanie štúdie podľa Vašej potreby a návrhu riešenia pozemku. Obsahuje vytyčovací plán navrhovaných stavieb a zelene, osadzovací plán ( návrh konkrétnych druhov rastlín a drevín ), výkaz výmer a materiálov, výstup – farebná a proporčná kompozícia v 2D alebo 3D priestore podľa Vašich potrieb. Súčasťou projektu je technická správa, v prípade Vášho záujmu vypracujeme CP realizácie: cena práce – rozpis pracovných úkonov + cena materiálu. Cena za projektovú činnosť je 25€/hod., výsledná cena sa odvíja od náročnosti očakávaného riešenia Vášho pozemku.