stavby inšpirované prírodou

stavba jazero

sa nám voľne prelína s tvorbou zdravého interiéru, preto preferujeme používanie tradičných prírodných materiálov, ktoré sú  hygienické, nezávadné, estetické, obnoviteľné, tradičné, certifikované stáročným používaním.

 • návrh a realizáciu novostavby, alebo obnovy pôvodnej stavby z prírodných materiálov – hlina, kameň, drevo, slama ….
 • participáciu pri tvorbe Vašich projektov
 • hlinenú omietku (jadrová, jadrová so slamenou rezankou, jemná, vlastné zdroje čistej hliny a domáca výroba omietok u Vás na stavbe, hlinené omietky miešame v závislosti od omietaného podkladu podľa dohody s investorom, certifikované prírodou)
 • samotnú hlinu na miešanie hlinených omietok, posúdenie vhodnosti Vašej lokálnej výkopovej hliny  pre namiešanie omietky
 • hasenie a prípravu vápna na omietky
 • realizáciu (strojové – putzmaister sp11 a ručné spracovanie) hlinených a vápenných omietok, hlinených podláh (novostavby, pôvodné hlinené stavby)
 • hlinené omietky, ktoré sú vhodné pre tehlové stavby, slamené stavby, drevodomy, sadrokartón, osb, ytong, siporex …
 • inštaláciu rákosového, rabicového pletiva, sklovláknitej a jutovej sieťoviny do hlinených a vápenných omietok – podľa potreby
 • miešanie a dodávku konského, kravského hnoja, fermentačných roztokov, slamy, slamených balíkov, slamených a drevených vlákien do omietok
 • rekonštrukciu pôvodných hlinených a kamenných domov, poškodených pôvodných hlinených omietok a podláh
 • realizáciu slamených a hlinených novostavieb, drevostavieb, pergol, drevenej podlahy, zateplenia stavby slamou, konopnou izoláciou
 • murárske, tesárske, maliarske a  búracie, zemné, výkopové práce
 • návrh a realizáciu hlinených – ílových jazier,  jazierok s použitím ílovej hydroizolácie, prírodných kúpacích  jazier, vegetač.koreň. čistiarní odpadových vôd – vkčov, prírodných, vidieckych záhrad…
 • návrh a realizáciu vegetačnej ( zelenej ) strechy (extenzívna, intenzívna), miešanie strešných substrátov z lokálnych materiálov, dodanie rastlinného mat.: sukulenty, xerofyty, oreofyty, trávy, lúčne zmesy…
 • návrh a realizáciu živých a suchých stavieb z vŕby, melioračných živých stavieb z vŕby, dodávka živého sadbového materiálu, výsadby vŕbnic…