vnuknuté prírodou

Vitajte 🙂

Pomôžeme Vám zrealizovať Vaše sny
Tvoríme pre Vás domov, krásu inšpirovanú prírodou. Vaše zadanie riešime komplexne, aby sme si boli istí, že výsledok splní Vaše očakávania. Navrhneme a zrealizujeme Vašu prírodnú záhradu, stavbu, park, krajinný celok, jazero s ílovou hydroizoláciou…

Pri tvorbe rešpektujeme prírodné princípy, hľadáme funkčné a estetické riešenie pre Váš projekt.

Zastávame názor, že len ekologické riešenia sú v skutočnosti ekonomické. Pri realizácii používame tradičné lokálne dostupné obnoviteľné materiály (kameň, drevo, hlina, slama, pôda, kov, sklo…), ktorými prepájame overené a zdraviu prospešné s nadčasovým trvalo udržateľným dizajnom.

V sadovníckych úpravách záhrad, parkov, krajinných celkov používame prevažne domáce – autochtónne druhy rastlín a drevín, krajové odrody ovocných drevín, čím udržujeme vitalitu porastov a šírenie genofondu našich pôvodných rastlín do záhrad a krajiny.

Vaša prírodná záhrada alebo stavba je pre nás originálne dielo, koncept návrhu a realizácie tvoríme v súlade s Vašimi predstavami a požiadavkami, vychádzame z podmienok okolitého prostredia riešeného územia, tak, aby sme spolu s Vami vytvorili funkčné, estetické, harmonické a hlavne zdravé miesto pre život.

Z nekvalitných materiálov nebude kvalitné dielo
Všade sa dnes stretávame s veľkovýrobou, ktorá je zameraná na zníženie ceny. Z každého letáku, billboardu, z väčšiny stránok e-shopov na nás kričí slovo akcia, zľava. Žiadna zľava nie je zadarmo. Znižuje sa kvalita surovín, zmenšujú sa balenia, predávajú sa podradné výrobky, všetko je potrebné mať čo najrýchlejšie, ale kvalita vyžaduje svoj čas, podobne ako zrejúce plody v prírode. Ak preferujete spoluprácu na osobnej úrovni, ste veľmi vítaní. Ak hľadáte iba najnižšiu cenu, nebudeme pravdepodobne vedieť vyhovieť Vašim požiadavkám, pretože: „ Žiadna zľava nie je zadarmo, uvedomujeme si, že môžete byť sklamaní, a to si pri projektoch spojených s našimi menami nechceme a nemôžeme dovoliť. Pri tvorbe preferujeme radosť, nie sklamanie. Kladieme dôraz na starostlivosť o klienta a na kvalitu produktu / projektu, chceme, aby ste boli spokojní a nie nemilo prekvapení, toto je naša základná filozofia tvorby a práce. Snažíme sa a naším osobným prianím je, aby ktokoľvek, kto nás osloví, bol spokojný a nie sklamaný. Sme presvedčení, že ide o správnu cestu, pretože naši klienti si objednávajú naše produkty / projekty opakovane, alebo ich odporúčajú  ďalším zákazníkom. S našimi  klientmi často zostávame v kontakte alebo sa stávame priateľmi. Je nám veľmi ľúto, že počas sezóny v mesiacoch  II. – XI. musia klienti čakať na naše produkty/projekty, no veľa z Vás je ochotných počkať a preto vieme, že naša snaha je medzi ľuďmi cenená. To nám dáva silu ďalej pokračovať v našom vývoji a zlepšovaní sa. Obdobie mimo sezóny, mesiace XI. – II., využívame hlavne na tvorbu a prípravu Vašich budúcich záhradných a stavebných projektov, preto Vám radi ponúkneme našu spoluprácu vo forme konzultácií, obhliadok, projektových prác.

Kúsok z nás
V každom záhradnom, stavebnom projekte, alebo pri špeciálnom projekte je kus našej osobnosti. Týmto sa riadime aj pri výbere nášho tímu. S poučením sme zistili, že pozitívna/negatívna povaha jednotlivca sa odrazí vo výslednej kvalite produktu/projektu. Mali sme vďaka tejto poučnej skúsenosti zopár nepodarkov, ktoré sme samozrejme opravili… Ako sa hovorí, kto tvorí, robí aj chyby, no dôležité je chybu opraviť, poučiť sa a do budúcna sa jej vyvarovať :),  aj tieto okolnosti z nás robia autentických ľudí, ktorí svoje skúsenosti uplatňujú v tvorbe pre Vás.

tešíme sa na spoluprácu, s pozdravom a úctou viliam a vierka

 

 

 

Stavby inšpirované prírodou

Tvorba zdravého exteriéru sa nám voľne prelína s tvorbou zdravého interiéru, preto preferujeme používanie tradičných prírodných materiálov, ktoré sú  hygienické, nezávadné, estetické, obnoviteľné, tradičné, certifikované stáročným používaním.

ponúkame Vám :

 • návrh a realizáciu novostavby, alebo obnovy pôvodnej stavby z prírodných materiálov – hlina, kameň, drevo, slama ….
 • participáciu pri tvorbe Vašich projektov
 • hlinenú omietku (jadrová, jadrová so slamenou rezankou, jemná, vlastné zdroje čistej hliny a domáca výroba omietok u Vás na stavbe, hlinené omietky miešame v závislosti od omietaného podkladu podľa dohody s investorom, certifikované prírodou)
 • samotnú hlinu na miešanie hlinených omietok, posúdenie vhodnosti Vašej lokálnej výkopovej hliny  pre namiešanie omietky
 • hasenie a prípravu vápna na omietky
 • realizáciu (strojové – putzmaister sp11 a ručné spracovanie) hlinených a vápenných omietok, hlinených podláh (novostavby, pôvodné hlinené stavby)
 • hlinené omietky, ktoré sú vhodné pre tehlové stavby, slamené stavby, drevodomy, sadrokartón, osb, ytong, siporex …
 • inštaláciu rákosového, rabicového pletiva, sklovláknitej a jutovej sieťoviny do hlinených a vápenných omietok – podľa potreby
 • miešanie a dodávku konského, kravského hnoja, fermentačných roztokov, slamy, slamených balíkov, slamených a drevených vlákien do omietok
 • rekonštrukciu pôvodných hlinených a kamenných domov, poškodených pôvodných hlinených omietok a podláh
 • realizáciu slamených a hlinených novostavieb, drevostavieb, pergol, drevenej podlahy, zateplenia stavby slamou, konopnou izoláciou
 • murárske, tesárske, maliarske a  búracie, zemné, výkopové práce
 • návrh a realizáciu hlinených – ílových jazier,  jazierok s použitím ílovej hydroizolácie, prírodných kúpacích  jazier, vegetač.koreň. čistiarní odpadových vôd – vkčov, prírodných, vidieckych záhrad…
 • návrh a realizáciu vegetačnej ( zelenej ) strechy (extenzívna, intenzívna), miešanie strešných substrátov z lokálnych materiálov, dodanie rastlinného mat.: sukulenty, xerofyty, oreofyty, trávy, lúčne zmesy…
 • návrh a realizáciu živých a suchých stavieb z vŕby, melioračných živých stavieb z vŕby, dodávka živého sadbového materiálu, výsadby vŕbnic…

vnuknuté prírodou – idea a realizácia

 

 

Záhrady inšpirované prírodou

Pri návrhu a realizácii záhrad využívame prírodné princípy, ktoré fungujú ruka v ruke s modernou architektúrou, s ktorou tvoria harmonický, funkčný celok.

Princípy trvalo udržateľného rozvoja sa dajú realizovať v moderných, dizajnovo čistých záhradách, prírodných záhradách, rodových statkoch, čo nám umožňuje si v záhrade skutočne oddýchnuť, bez nekonečného boja s „burinami“ a inej nepotrebnej práce. Veľmi významnou funkciou takto založených sadovníckych úprav je vlastná úroda čerstvého, sezónneho ovocia a zeleniny.

Samozrejmosťou je ponuka údržby a rekonštrukcie starých/pôvodných, alebo nevhodne založených záhrad.

Správne navrhnutá záhrada v súlade s okolitou prírodou nám zaručí takmer trvalú udržateľnosť – zníži náklady na údržbu, starostlivosť, prospieva krajine, ušetrí nám čas. To je hlavný dôvod, prečo sa spojiť so záhradným architektom, ktorý Vám vrámci konzultácie poradí, pomôže získať nový pohľad na vec.

Tvoríme a venujeme sa :

 • prírodným záhradám ( princípy permakultúry )
 • okrasno-úžitkovým záhradám
 • verejným priestorom
 • dažďovým záhradám
 • produkčným záhradám
 • vegetačným ( zeleným ) strechám
 • vegetačným koreňovým čistiarňam odpadových vôd
 • dýchajúcim chodníkom – štrkové trávniky
 • včelím lúkam, lúčnym porastom
 • trvalkovým záhonom
 • zvýšeným záhonom – tzv. nemecká kopa, bylinkové špirály
 • slnečným pascám a vetrolamom, remízkam, sprievodnej zeleni
 • ílovým kúpacím jazerám bez komerčnej hydroizolácie
 • kúpacím jazerám s hydroizoláciou EPDM
 • vŕbovým živým a suchým stavbám, melioračným stavbám – hate, spevňovanie brehov vodných tokov, zakladaniu a údržbe vŕbnic, sadbovému materiálu
 • zemným a výkopovým prácam, modelácii terénu
 • pestovaniu a predaju živých vianočných stromčekov – borovica, jedľa , smrek

 

 

Ateliér Verbena

projektová činnosť v záhradnej a krajinnej architektúre – Ateliér Verbena

projektovo inžinierska činnosť v oblasti sadovníckych úprav

štúdia a vykonávací projekt môže byť vyhotovený / spracovaný komplexne, alebo rozdelený na etapy, podľa priania investora 

konzultácia u Vás a obhliadka Vášho riešeného pozemku je predpokladom k vytvoreniu si čo najpresnejšieho obrazu o riešenom území, je relevantným podkladom pri tvorbe funkčno – priestorovej štúdie. Konzultačná hodina slúži k oboznámeniu sa s Vašimi požiadavkami a predstavami o užívaní daného priestoru, v prípade potreby aj k zameraniu pozemku, inventarizácii súčastného stavu.

štúdia vždy predchádza vykonávaciemu projektu. Táto etapa tvorby projektu je najdôležitejšia, čo sa týka funkčnosti navrhovaného diela. V niektorých výnimočných prípadoch postačuje na realizáciu Vašich predstáv. Štúdia je cenovo dostupné vyriešenie funkčo-priestorových vzťahov – praktické, funkčné, samozrejme estetické prepojenie všetkých súčasných a navrhovaných prvkov stavebnej a záhradnej architektúry na Vašom pozemku. Zahŕňa vymedzenie plôch zelene ( trávnik, lúka, trvalkové záhony, kostrové a doplnkové dreviny, živé ploty, biotopy …)  a dispozičný návrh umiestnenia prvkov drobnej  a stavebnej architektúry (chodníky, altánky, prístrešky, ohniská, lavice, vyvýšené, produkčné, trvalkové záhony, jazero, stavby… ). Pri ďalšej konzultácii sa predkladajú klientovi dva návrhy a po úpravách sa odovzdá jedno komplexné riešenie spravidla pri tretej konzultácii. Časovo trvá tento proces plánovania cca  3 – x dní ( v závislosti od náročnosti riešenia, reliéfu, rozlohy pozemku, vyhotovenia a dostupnosti podkladových mat. … ). Cena za projektovú činnosť – štúdia je 15€/hod., výsledná cena sa odvíja od náročnosti očakávaného riešenia Vášho pozemku. 

vykonávací projekt zahŕňa detailné rozpracovanie štúdie (podľa Vašej potreby) a návrhu riešenia pozemku. Obsahuje vytyčovací plán navrhovaných stavieb a zelene, osadzovací plán ( návrh konkrétnych druhov rastlín a drevín ), výkaz výmer a materiálov, výstup – farebná a proporčná kompozícia v 2D alebo 3D priestore podľa Vašich potrieb. Súčasťou projektu je technická správa, v prípade Vášho záujmu vypracujeme CP realizácie (cena práce, rozpis pracovných úkonov, réžie a materiálu. Cena za projektovú činnosť je 25€/hod., výsledná cena sa odvíja od náročnosti očakávaného riešenia Vášho pozemku.

realizácia

 

 

Kontakt

poradenstvo a konzultácie : SK,CZ
stavby realizujeme : západné a stredné Slovensko

sídlime : Červený Hrádok 277, okr. Zlaté Moravce
gps :