willowe STAVBY

Vaše zadanie riešime komplexne, aby sme si boli istí, že výsledok splní Vaše očakávania. Navrhneme a zrealizujeme Vašu prírodnú záhradu, stavbu, park, krajinný celok, jazero s ílovou hydroizoláciou …

Takisto realizujeme lektorské činnosti ako poradenstvo, prednášky, koordinácie a dozor pri svojpomocných realizáciách.

V každom záhradnom, stavebnom projekte, alebo pri špeciálnom projekte je kus našej osobnosti.

stavba jazero

preto preferujeme používanie tradičných prírodných materiálov, ktoré sú hygienické, nezávadné, estetické, obnoviteľné, tradičné, certifikované stáročným používaním.

ktoré fungujú ruka v ruke s modernou architektúrou, s ktorou tvoria harmonický, funkčný celok.

Správne navrhnutá záhrada v súlade s okolitou prírodou nám zaručí takmer trvalú udržateľnosť.

zahrada kvety
kvety zahrada

Projektovo inžinierska činnosť v oblasti sadovníckych úprav.

Štúdia a vykonávací projekt môže byť vyhotovený / spracovaný komplexne, alebo rozdelený na etapy.