hospodárska budova

hospodárska budova je vytvorená z použitých, recyklovaných materiálov – low cost, tohto času je využívaná ako skladovací priestor pri dostavbe rodinného domu, neskôr bude využívaná ako hospodárska budova. Steny sú izolované slamou natlačenou do jednoduchej drevenej  konštrukcii, omietnutej z interiéru a exteriéru hlinenou omietkou v hr. cca 3cm. Lôžko podlahy je vyplnené stavebnou suťou, ktorá bola zhutnená vibračnou doskou. Podlaha je hlinená.