cenová ponuka

uprava terenu

každý projek a stavba je originál, CP vypracujeme po obhliadke Vašej stavby, orientačné ceny mat. a práce Vám pošleme email-om.

Konzultačná hodina/obhliadka je spoplatnená 35€/hodina. V prípade projektových prác, alebo realizácie diela našou firmou bude odpočítaná z výslednej sumy za našu prácu. Doprava na obhliadku Vášho pozemku je spoplatnená nevratnou čiastkou 0,45€/km, počítame najoptimálnejšiu trasu z Červený Hrádok, okr. ZM, k Vám a späť.

Ďakujeme za Vašu návštevu stránky, prejavenú dôveru, tešíme sa na spoluprácu …