kúsok z nás

Tvoríme pre Vás domov, krásu inšpirovanú prírodou. Vaše zadanie riešime komplexne, aby sme si boli istí, že výsledok splní Vaše očakávania. Navrhneme a zrealizujeme Vašu prírodnú záhradu, stavbu, park, krajinný celok, jazero s ílovou hydroizoláciou…

ako poradenstvo, prednášky, koordinácie a dozor pri svojpomocných realizáciách. Služba je platená, výšku honoráru dohodneme podľa daného projektu.

Pôsobíme ako lektori v Celoročnom kurze o vode, ktorý si je možné zakúpiť na stránke https://skola.permakultura.sk/celorocny-kurz-o-vode/.
Žiadne protipovodňové hrádze a betónové vodné diela – v našom portfóliu nájdete skôr projekty, ktoré vyzerajú, ako by ich sformovala sama príroda: mokrade, meandrujúce potoky či prírodné parky. Navrhujeme ich pre ľudí, a aj pre „neľudí“, teda pre hmyz, obojživelníky a ďalšie živočíchy.

Zastávame názor, že len ekologické riešenia sú v skutočnosti ekonomické. Pri realizácii používame tradičné lokálne dostupné obnoviteľné materiály (kameň, drevo, hlina, slama, pôda, kov, sklo…), ktorými prepájame overené a zdraviu prospešné s nadčasovým trvalo udržateľným dizajnom.

V sadovníckych úpravách záhrad, parkov, krajinných celkov používame prevažne domáce – autochtónne druhy rastlín a drevín, krajové odrody ovocných drevín, čím udržujeme vitalitu porastov a šírenie genofondu našich pôvodných rastlín do záhrad a krajiny.

Koncept návrhu a realizácie tvoríme v súlade s Vašimi predstavami a požiadavkami, vychádzame z podmienok okolitého prostredia riešeného územia, tak, aby sme spolu s Vami vytvorili funkčné, estetické, harmonické a hlavne zdravé miesto pre život.

Všade sa dnes stretávame s veľkovýrobou, ktorá je zameraná na zníženie ceny. Z každého letáku, billboardu, z väčšiny stránok e-shopov na nás kričí slovo akcia, zľava. Žiadna zľava nie je zadarmo. Znižuje sa kvalita surovín, zmenšujú sa balenia, predávajú sa podradné výrobky, všetko je potrebné mať čo najrýchlejšie, ale kvalita vyžaduje svoj čas, podobne ako zrejúce plody v prírode. Ak preferujete spoluprácu na osobnej úrovni, ste veľmi vítaní. Ak hľadáte iba najnižšiu cenu, nebudeme pravdepodobne vedieť vyhovieť Vašim požiadavkám, pretože: „ Žiadna zľava nie je zadarmo, uvedomujeme si, že môžete byť sklamaní, a to si pri projektoch spojených s našimi menami nechceme a nemôžeme dovoliť. Pri tvorbe preferujeme radosť, nie sklamanie. Kladieme dôraz na starostlivosť o klienta a na kvalitu produktu / projektu, chceme, aby ste boli spokojní a nie nemilo prekvapení, toto je naša základná filozofia tvorby a práce. Snažíme sa a naším osobným prianím je, aby ktokoľvek, kto nás osloví, bol spokojný a nie sklamaný. Sme presvedčení, že ide o správnu cestu, pretože naši klienti si objednávajú naše produkty / projekty opakovane, alebo ich odporúčajú  ďalším zákazníkom. S našimi  klientmi často zostávame v kontakte alebo sa stávame priateľmi. Je nám veľmi ľúto, že počas sezóny v mesiacoch  II. – XI. musia klienti čakať na naše produkty/projekty, no veľa z Vás je ochotných počkať a preto vieme, že naša snaha je medzi ľuďmi cenená. To nám dáva silu ďalej pokračovať v našom vývoji a zlepšovaní sa. Obdobie mimo sezóny, mesiace XI. – II., využívame hlavne na tvorbu a prípravu Vašich budúcich záhradných a stavebných projektov, preto Vám radi ponúkneme našu spoluprácu vo forme konzultácií, obhliadok, projektových prác.

V každom záhradnom, stavebnom projekte, alebo pri špeciálnom projekte je kus našej osobnosti. Týmto sa riadime aj pri výbere nášho tímu. S poučením sme zistili, že pozitívna/negatívna povaha jednotlivca sa odrazí vo výslednej kvalite produktu/projektu. Mali sme vďaka tejto poučnej skúsenosti zopár nepodarkov, ktoré sme samozrejme opravili… Ako sa hovorí, kto tvorí, robí aj chyby, no dôležité je chybu opraviť, poučiť sa a do budúcna sa jej vyvarovať :),  aj tieto okolnosti z nás robia autentických ľudí, ktorí svoje skúsenosti uplatňujú v tvorbe pre Vás.

tešíme sa na spoluprácu, s pozdravom a úctou viliam a vierka