ílové hydroizolácie vodných prvkov

predstavuje najprirodzenejší hydroizolačný materiál v prírodných úpravách, ako tesniaci materiál má vďaka svojim prirodzeným vlastnostiam veľa výhod:

 • neodpudzuje vodu, absorbuje ju a keď je nasiaknutý stáva sa vodotesný
 • zostáva chladný, neprehrieva vodu, absorbuje z vody prebytočné živiny, v prípade potreby ich odovzdá rastlinám, má pozitívny vplyv na kvalitu vody
 • lokálny zdroj, je 100% recyklovateľný, hygienický, zdraviu prospešný
 • plnohodnotne a s pridanou hodnotou nahrádza komerčne známe hydroizolácie
 • ílové pláty sú rezané v obdĺžnikovom tvare, namiešaná zmes ílov, zemná vlhkosť podobná ílu z výkopu, veľká hmotnosť ílového plátu, pracná realizácia (manip. s ťažkým mat.,hutnenie) 
 • bentonitové a ílové múčky
 • ílové tesniace pásy, alebo bentonitové rohože – CEMtobent DS – dve vrstvy geotextílie, medzi ktoré  je aplikovaný bentonit v suchom, alebo vlhkom stave sendvičová skladba,4000g/m², jednoduchá inštalácia 
 • miešaný íl z výkopu – ílovitá hlina rozmiešaná vo vode ( podľa potreby je možné primiešať piesok,štrk… ), sa pred aplikáciou nechá nabobtnať – napučať, konzistencia takto spracovaného ílu sa určí v závislosti od súdržnosti dna výkopu, aplikácia môže byť zrealizovaná bágrom, alebo ručne, nanáša sa v 2 – 4 vrstvách v hr. cca 0,45m, podľa typu realizácie
 • najvhodnejšie použitie do sklonu dna 1 : 2 ( 1m hĺbky na 2m dĺžky, cca 25°)
 • min. vodná plocha jazierka 35-40m²
 • využitie lokálnych zdrojov, svojpomocnej výstavby
 • výstavba je možná aj s pomocou vodnej hydiny, alebo ošípaných
 • pri našich projektoch sa zameriavame na vyššie uvedené typy realizácie ílovej hydroizolácie
 • návrh, realizácia, konzultácie, poradenstvo