vegetačná „zelená“ strecha

  • hydroizolačná vrstva odolná voči prerastaniu rastlín podľa normy FLL – niektorú z typov tzv. jazierkových fólií (PVC, polyetylénová alebo kaučuková EPDM), bitumenové pásy – tvorí podkladovú vrstvu
  • ochranná vrstva pre hrydroizoláciu  –  geotextília, prípadne staré textílie (koberce, závesy a pod.) – 2
  • drenážna vrstva – štrk odľahčený keramzitom, pemzou alebo nopová fólia – 3
  • filtračná vrstva – zamedzuje prepadnutiu substrátu do drenážnej vstvy – 4
  • substrát – zmes záhradnej zeminy a piesku, prípadne odľahčená listovkou – 5
  • vegetácia – rastliny – sukulenty, xerofyty a oreofyty – suchomilné plazivé rýchlo sa rozrastajúce, hlavne druhy rodu Sedum sp., napr. S. album, S. reflexum, S. spurium a iné, ďalej sem patria druhy rodu Sempervivum sp., tzv. „Skalné ruže“,
    Thymus  serphyllum (materina dúška), Allium montanum, Allium flavum, Iris pumila,Carex humilis,Festuca punctoria, Poa compressa, osivá divých kvetov, pôvodné druhy suchomilných rastlín, atď.

vyznačuje sa svojou bezúdržbovosťou. Hrúbka substrátu sa pohybuje od 5 – 25cm a zaťaženie od 60 – 300 kg/m2. Vhodnými rastlinami pre extenzívne zelené strechy sú rastliny rozrastajúce sa do šírky, ktoré znesú extrémne podmienky striedania tepla, sucha a mrazu,tzv. sukulenty,xerofyty a oreofyty. Tento typ strechy nie je potrebné hnojiť, zavlažovať, kosiť . Plní hlavne termoregulačnú funkciu, nevyužívajú sa na frekventovaný pohyb a pobyt. Najnenáročnejšie na údržbu a statiku sú  pultové extenzívne strechy, kde sa hrúbka substrátu pohybuje od 3 do 10 cm.

pri intenzívnej vegetačnej streche je hrúbka substrátu od 25 cm a zaťaženie sa pohybuje až do 1 000 kg/m2. Skladba strechy je vhodná pre plochy, ktoré majú poskytovať estetický a pohybový zážitok a samozrejme lepšiu izoláciu. Na tento typ vegetačnej strechy je možné vysádzať trávnaté koberce, rôzne druhy trvaliek, kríky a dokonca menšie stromy. S intenzívnou skladbou si môžete na streche vybudovať krásnu záhradu. Tento typ vegetačnej strechy si vyžaduje nie len masívnu a staticky odolnú konštrukciu, ale tiež zavlažovanie a údržbu.

od nášho domáceho záhradníckeho tímu pestovateľov.

máme odborné a praktické znalosti v oblasti návrhu a realizácie vegetačných striech. Na základe obhliadky Vašej stavby, Vám vieme zhotoviť cenovú ponuku pre inštaláciu vegetačnej strechy od návrhu a realizácie hydroizolácie (EPDM, bitumen, bentonit) až po výsadbu v rámci Vašich možností. Ponúkame samozrejme aj konzultačné služby pri Vašich projektoch.

Ak by ste chceli, aby sme vám poskytli cenovú ponuku pre úplnú realizáciu Vašej vegetačnej „zelenej” strechy, pošlite nám prosím kópiu Vášho kompletného strešného plánu, spolu s umiestnením nehnuteľnosti a približným časovým plánom realizácie. Na základe týchto podkladov Vám zašleme predbežnú nezáväznú CP. Konkrétne CP vieme vypracovať iba na základe obhliadky Vašej stavby a naštudovaní si projektu – statika.