hlinené omietky

hlinené omietky všetkých typov (špric fr. 0-4mm, jadro fr. 0-4mm, finál fr. 0-2mm) miešame na mieru Vašej stavby z našich, alebo z Vašich hlinených zdrojov (min. 1 rok odstáta, premrznutá ílovitá hlina). Po obhliadke Vám navrhneme optimálny variant riešenia Vašej realizácii vrátane dodávky materiálov. Ak disponujete vlastnými lokálnymi zdrojmi hliny, vieme Vám ju otestovať, v prípade, že je hlina vyhovujúca, tak následne aj spracovať a premeniť na Vaše domáce hlinené omietky.
Hlinené a vápenné omietky realizujeme ručne, alebo strojovo-omietačkou, pracujeme aj s vrecovanými hlinenými omietkami od iných výrobcov.