Ateliér Verbena

projektová činnosť v záhradnej a krajinnej architektúre – Ateliér Verbena

projektovo inžinierska činnosť

štúdia a vykonávací projekt môže byť vyhotovený / spracovaný komplexne, alebo rozdelený na etapy, podľa priania investora 

konzultácia u Vás a obhliadka Vášho riešeného pozemku je predpokladom k vytvoreniu si čo najpresnejšieho obrazu o riešenom území, je relevantným podkladom pri tvorbe funkčno – priestorovej štúdie. Konzultačná hodina slúži k oboznámeniu sa s Vašimi požiadavkami a predstavami o užívaní daného priestoru, v prípade potreby aj k zameraniu pozemku, inventarizácii súčastného stavu. Konzultačná hodina je spoplatnená 30,- €/hodina. V prípade projektových prác, alebo realizácie diela našou firmou bude odpočítaná z výslednej sumy týchto prác. Doprava na obhliadku Vášho pozemku je spoplatnená nevratnou čiastkou 0,45 €/km, najoptimálnejšia trasa z Červený Hrádok, okr. ZM, k Vám a späť.

štúdia vždy predchádza vykonávaciemu projektu. Táto etapa tvorby projektu je najdôležitejšia, čo sa týka funkčnosti navrhovaného diela. V niektorých výnimočných prípadoch postačuje na realizáciu Vašich predstáv. Štúdia je cenovo dostupné vyriešenie funkčo-priestorových vzťahov – praktické, funkčné, samozrejme estetické prepojenie všetkých súčasných a navrhovaných prvkov stavebnej a záhradnej architektúry na Vašom pozemku. Zahŕňa vymedzenie plôch zelene ( trávnik, lúka, trvalkové záhony, kostrové a doplnkové dreviny, živé ploty, biotopy …)  a dispozičný návrh umiestnenia prvkov drobnej  a stavebnej architektúry (chodníky, altánky, prístrešky, ohniská, lavice, vyvýšené, produkčné, trvalkové záhony, jazero, stavby… ). Pri ďalšej konzultácii sa predkladajú klientovi dva návrhy a po úpravách sa odovzdá jedno komplexné riešenie spravidla pri tretej konzultácii. Časovo trvá tento proces plánovania cca  3 – x dní ( v závislosti od náročnosti riešenia, reliéfu, rozlohy pozemku, vyhotovenia a dostupnosti podkladových mat. … ). Cena za projektovú činnosť – štúdia je 15€/hod., výsledná cena sa odvíja od náročnosti očakávaného riešenia Vášho pozemku. 

vykonávací projekt je detailné rozpracovanie štúdie podľa Vašej potreby a návrhu riešenia pozemku. Obsahuje vytyčovací plán navrhovaných stavieb a zelene, osadzovací plán ( návrh konkrétnych druhov rastlín a drevín ), výkaz výmer a materiálov, výstup – farebná a proporčná kompozícia v 2D alebo 3D priestore podľa Vašich potrieb. Súčasťou projektu je technická správa, v prípade Vášho záujmu vypracujeme CP realizácie: cena práce – rozpis pracovných úkonov + cena materiálu. Cena za projektovú činnosť je 25€/hod., výsledná cena sa odvíja od náročnosti očakávaného riešenia Vášho pozemku.