Willowe Stavby

návrh a realizácia

 • kompletnej rekonštrukcie pôvodných hlinených stavieb
 • výstavby nových prírodných stavieb – slamenné a hlinenné domy
 • hlinenej a vápennej omietky | strojová, ručná |
 • dodávky a miešania pôdnych a strešných substrátov – aj z lokálnych zdrojov
 • výkopové, zemné, búracie práce, čistenie záhrad, modelácia terénu
 • prírodných kúpacích jazier, rybníkov, vodných prvkov
 • ílových hydroizolácii vodných prvkov – aj z lokálnych zdrojov
 • vegetačných koreňových čistiarní odpadových vôd | vkčov |
 • závlahových systémov, mokradných a kráterových záhrad
 • vegetačných zelených striech – extenzívne a intenzívne
 • živých a suchých vŕbových stavieb, výsadby a údržby vŕbnic
 • protieróznych suchých a živých vŕbových  hatí, spevňovania brehov s vŕbou
 • spevňovanie svahov hydroosevom

pred každou realizáciou / návrhom  preferujeme obhliadku stavby / danej riešenej plochy. Bližšie sa  zoznámime s Vašimi predstavami a súčasným stavom stavby / záhrady. Obhliadka slúži zároveň aj ako podklad pri návrhu realizácie a tvorbe predbežnej alebo záväznej cennovej ponuky, kalkulácie realizovaných prác a materiálu.